ข้อคิดจากงาน

posted on 01 Nov 2010 23:13 by bewayme

...การทำงานร้านยา เป็น "ศาสตร์" และ "ศิลป์" ในคราวเดียวกัน...

   ศาสตร์...ความรู้วิชาชีพ....ใครไม่เป็น "เภสัชกรตัวจริง"...คงไม่รู้

              ศิลป์...ศิลปะในการเอาตัวรอดในธุรกิจ ใครไม่เคยคุมบัญชีร้านยา...คงไม่รู้ 

           สิ่งท้าทายที่สุด คือ ทำอย่างไรให้ ศาสตร์ และ ศิลป์ ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กันได้ !!

 

ศิลปะงานปั้น..ร้านยา